Office of the Municipal Vice Mayor

                                                           Hon. Felimon S. Marte                                                                                                                                                    Municipal Vice Mayor

 

Office of the Sangguniang Bayan

                                                    Hon. Edcil Marie D. Pagayon                                                                                                                                           Sangguniang Bayan Member

                                                     Hon. John Arbee A. Agcopra                                                                                                                                            Sangguniang Bayan Member

                                                     Hon. George G. Diel, MPA                                                                                                                                                Sangguniang Bayan Member

                                                     Hon. Permita B. Lamberto                                                                                                                                              Sangguniang Bayan Member

                                                      Hon. Rose Mabunga                                                                                                                                                         Sangguniang Bayan Member

                                                    Hon. Edgar C. Abiao, MPA                                                                                                                                              Sangguniang Bayan Member

 

Office of the Secretary of the Sanggunian

                                                Atty. Ana Fe S. Dela Vega, REB                                                                                                                                       Secretary to the Sanggunian